Biographisch-Bibliographisches
Kirchenlexikon
Nachschlagewerk mit aktuellen Nachträgen

Autorinnen und Autorenverzeichnis

Brandorff, Günter

Günter Brandorff, geb. 1952, verheiratet, 4 erwachsene Kinder. Nach Studium in Groningen von Pädagogik, Sozialwesen u. Philosophie

Theologiestudium an der Protestantse Theologische Universiteit (PThU) in Kampen, NL(Kirchen- u. Theologiegeschichte, Kirchenrecht). Kirchliche Ausbildung am Evangelisch-Lutherischen Seminar in Amsterdam / Utrecht.

Tätigkeitsfelder: Forscher PThU, Groningen und Pastor in der Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Wissenschaftliche und Journalistische Veröffentlichungen und Arbeiten: eine Auswahl 1981 - Praktika für Sonderschüler in den beschützenden Werkstätten und in Betrieben in den Niederlanden (Groningen), in: Chappot, André / Gschind, Kurt, Behinderte Jugendliche von der Schule ins Leben, Luzern (CH), 1981, 207-219. - Symposium: "Die Erziehung des Behinderten von der Schule ins Leben" aan de universiteit van Fribourg/ Zwitserland 12 -14 maart 1981, in: CBO - orthopedagogisch en sociaal pedagogisch tijdschrift, juli / augustus 1981 (43e jaargang, nr. 6), 21-23. 1982 - Sociaal Pedagogische Diensten en school maatschappelijk werk, in: Tijdschrift voor Orthopedagogiek, April 1982 (4), 184-195. 1984 - Van schreeuw tot sympathie. Een ethisch onderzoek van methodes welke in het werken met ouders van een geestelijk gehandicapt kind worden gehanteerd, scriptie Filosofisch Instituut, Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Groningen 1984 - Stromingen en personen in de hedendaagse Duitse filosofie, uitzendingenreeks in DLF, Köln 1984: Karl Rahner: de mens in geloofsnood (20-4-1984), Dorothee Sölle: geloof als verzet (29-5-1984), Josef Pieper, n.a.v. zijn 80e verjaardag (27-5-1984), De existentiefilosofie: uitgangspunten en verwantschappen (12-6-1984), Karl Jaspers (26-6-1984), Martin Heidegger (16-9-1984), het kritisch rationalisme van Karl Popper (25-9-1984), Helmuth Plessner en de wijsgerige antropologie, (28-8-1984), Ernst Bloch, de filosoof van de hoop (2-10-1984), Het Institut für Sozialfordchung of de Frankfurter Schule (23-10-1984), Die kritische Theorie (30-11-1984), Theodor Adorno (7-12-1984), Erich Fromm (14-12-1984), Carl Friedrich von Weizäcker (28-12-1984). - Leszek Kolakowski und die "Illusion der Entmythologisierung", manuscript voor Radio Bremen en de WDR Köln n.a.v. de 2e Van-der-Leeuw-lezing, Groningen, 2-11-1984 - Karl Rahner: de mens in geloofsnood, in: Filosofenkrant van de Filosofische faculteit RUG, juni 1984, 11-13. 1985 - Werkelijkheid of schaduw? Enige gedachten over werkelijkheidsbeleving, manuscript, Chr. HS Windesheim (VABO), Zwolle 1985 - Bezig zijn met Karl Jaspers. Een reflectie op zijn filosofisch werk, manuscript, Chr. HS Windesheim (VABO), Zwolle 1985 1986 - Sporen van joods verleden in Hardenberg, manuscript, Hardenberg 1986 - Methodiek van de ´Goldsteinmethode´, manuscript, Chr. HS Windesheim (VABO), Zwolle 1986 - Zijn er werkwijzen in de hulpverlening van een geestelijk gehandicapt kind die ethisch zijn in de zin van Søren Kierkegaard?, manuscript Chr. HS Windesheim (VABO), Ywolle 1986 1987 - Einquartiert in Tönning: Johann Philip von Brandorff, in: Mitteilungsblatt der Gesellschaft für Tönninger Stadtgeschichte e.V., Heft 6, Februar 1987, 149-162. 1989 - De "Jodenmeesters" van de Israëlitische gemeente van Hardenberg, in: Rondom den Herdenbergh, nr. 6/3 (1989), 612-617. - De joodse familie Blein en het begin van de Israëlistische gemeente van Dalfsen, in: Rondom Dalfsen nr. 1/3, april 1989, 43-46. - Der königlich dänische Regimentschirurg Michael Fredrik Pickhard (1754-1787), in: Mitteilungsblatt der Gesellschaft für Tönninger Stadtgeschichte e.V., Heft 9, Juni 1990, 94-97. - "Al mijn bronnen zijn in U". Vertaling van lied nr. 396 uit ´Den Danske Salmebog ´ van N.F.S.Grundtvig, in: ELK nr. 25, 21e jaargang, 21-12-1989, 10. 1990 - Joods verleden in de mediene van Noord-Oost Overijssel: De levensgeschiedenis van de familie Blein, in: Koldijk, Dirk en Voort, Heinrich, De Joodse gemeenschap in N-O Overijssel en de Grafschaft Bentheim, Bad Bentheim 1990, 156-175 (Nederlands), 284-292 (Duits). 1992 - Joodse onderduikers bij de familie Huisman, in: Rondom Dalfsen nr. 4/3, april 1992, 276-279. 1993 - Bibliografie betreffende de geschiedenis van de joden in Dalfsen, in: Bulletin van de Historische kring Dalfsen, 1e jaarg., nr. 4, juli 1993, 3-5. - De Israëlitische begraafplaats Dalfsen (Gerner), in: Rondom Dalfsen nr. 6/19, april 1994, 391-396. 1994 - Beth chaim. Joodse begraafplaatsen in de gemeente Hardenberg, manuscript, Hardenberg 1994 - Familie Brandorff im Dienst von Schaumburg-Lippe 1772-1879, in: Schaumburg-Lippische Heimatblätter, 45. Jahrgang Heft 1, Januar-März 1994, 4-10. - Joodse begraafplaats, een reeks van 35 artikelen in: weekbblad De Toren, oktober 1994-juli 1995 1995 - Ondergedoken en toch weggevoerd: de familie Frank, in: Rondom den Herdenbergh (Special 1940-1945), mei 1995, 23-25. 1996 - Hvorfor blev den danske konge Harald I.´ Blåtand´ en kristen? Waarom werd de Deense koning Harald I ´Blåtand´ een christen? Een overzicht over driehonderd jaar missiegeschiedenis in Denemarken, manuscript ThUKampen 1996 - Exechese over een tekst uit het Oude Testament (Gen. 29:1-14) en het Nieuwe Testament (Joh. 3:1-15), manuscript ThUK 1996 - 1998 - Småge en Lindell hebben tal van literaire moorden op hun geweten, in: Nordic 4-1998, 22-24. - Een zoektocht naar de bronnen van ´het smerige kwaad van de lust´in de Belijdenissen van Aurelius Augustinus, manuscript ThUKampen 1998 - "De coena Domini docent, quod corpus et sangius Christi vere adsint et destribantur vescetibus in coena Domini;…". De leer van de aanwezigheid van Jezus Christus in het Heilig Avondmaal als ´Realpräsenz´of als symbool door de werking van de Heilige Geest: Van ´Confessio Augustana´ en ´Heidelbergse Catechismus´ tot ´Lima´, ´Leuenberg´, ´Meissen´ en ´Porvoo´, manuscript ThUKampen 1998 1999 - Het Porvoo van de Noord-Europese oecumene, in: Nordic nr. 1-1999, 13-14. - Menneske føst og christen så - eerst mens, dan christen. Leven, werk en betekenis van de Deense theoloog N.F.S. Grundtvig (1763-1872), manuscript ThUKampen 1999 - Menszijn in God. Een essay over Søren Kierkegaar´s visie en perspectief op God en het lijden, manuscript ThUKampen 1999 - Bodil Malmsten: Durf me aan te raken, in: Nordic nr. 2-1999, 10. - Barbara Voors: een jong verteltalent uit Zweden, in: Nordic nr. 3-1999, 2-3. - De Maagdeneilanden waren ooit in Deense handen, in Nordic nr. 4-1999, 25-27. - De kille van Hardenberg en Dalfsen. Een inventariserend onderzoek over eigen lokaal kerkhistorisch onderzoek over de joodse gemeenschappen in Hardenberg / Gramsbergen en Dalfsen, manuscript ThUK, Kampen 1999 2000 - Henning Mankell, een Zweedse schrijver met visie en durf, in: Nordic nr. 1-2000, 28-29. - Niederlande: Modelle zur Neustrukturierung des Bibliothekswesens, in: BuB Forum Bibliothek und Information, 52. Jahrg. Nr. 4, April 2000 - Elle Eggels: Het godencomplot, in: Passage-Boekentaal-Mondiaal, deel 3A, Amersfoort 2000, 27-31. - Kunstenaarsechtpaar aan de vergetelheid ontrukt, in: Nordic nr. 2-2000, 36-38. - Natuur, mens en eeuwigheid in de dichtkunst: de IJslanders houden van hun literatuur, in: Nordic nr. 3-2000, 12-13 - N.F.S. Grundtvig: eerst mens en dan pas christen, in Nordic nr. 4-2000, 24-25. 2001 - Ingermanland als luthers bolwerk tegen de Russische orthodoxie. Een onderzoek naar de historische achtergronden en motivaties op godsdienstig, politiek, sociaal en cultureel gebied voor de kerkelijke inrichting van de Zweedse provincie Ingermanland, manuscript ThUK, Kampen 2001 - Majgull Axelsson: ik ben die ik ben en ik schrijf wat ik schrijf, in: Nordic nr. 1-2001, 10-11 - Deense poëzie - verrassend veelzijdig, in: Nordic nr. 1-2001, 8-9. - Susan Schwartz Sensted en haar strijd tegen oorlogstrauma´s, in: Nordic nr. 2-2001, 10-11. - Celle herdenkt de Deense koningin Caroline Mathilde, in: Nordic nr. 3-2001, 15. - Leena Lander: Het huis met de zwarte vlinders, in: Passage-Boekentaal Mondiaal, deel 4B, Amersfoort 2001, 15-19. - Pijnlijke zoektocht naar identiteit. Barbera Voors: slapeloos, in: Boekdelen nr. 3, 1e jaarjang 2001, 30. - Per Olov Enquist: Het bezoek van de lijfarts, in: Leesidee nr. 6, 7e jaargang, september 2001, 442-443. - Liza Marklund: "Mijn romans weerspiegelen de Zweedse werkelijkheid", in: Nordic nr. 4-2001, 26-27. 2002 - Vlaamse schrijfster in de ban van een Deense koning uit lang vervlogen tijden: Brigitte Raskin, in: Nordic nr. 1-2002, 8-9. - Miniland blijft toch het allermooiste onderdeel van Legoland!, in: Nordic nr. 2-2002, 12-13. - Elias Lönnrot (1802-1884) gaf de Finnen hun identiteit, in: Nordic nr. 3-2002, 36-37. - Genner Bugt en Kalvø, een paradijs voor rustzoekers, in: Nordic nr. 4-2002, 12-13. - Rachel Seiffert: De donkere kamer, in: Passage-Boekentaal-Mondiaal, deel 5A, Amersfoort 2002, 20-25. - Marcus Bromet / Het gezin Blein-Zilverberg, in: Hamburger, H. en van Echten, Fr., Joodse oorlogsmonumenten in de provincie Overijssel, Winsum 2002, 37-38. - Het ambtsbegrip in de ELKRAS in het spanningsveld van kerk, gemeente en overheid. Een analyse van de kerkorde van de Evangelisch-lutherse kerk van Rusland, Oekraïne, Kazachstan en Midden-Azië (ELKRAS) in het licht van historie, tradities en de praktijk m.b.v. de ideeën van een aantal toonaangevende kerkjuristen-theologen, manuscript ThUKampen 2002 2003 - Per Olov Enquist: de roman is bedrog, maar noodzakelijk bedrog, in: Nordic nr. 1-2003, 40-41. - Het toneelwerk van Kaj Munk, in Nordic nr. 3-2003, 22-23. - Ingermanland was ooit een Zweedse provincie, in: Nordic nr. 4-2003, 2-3. - Bergljot Hobæk Haff: Sigbrids brandstapel, in: Passage-Boekentaal Mondiaal, deel 6A, Amerfoort 2003, 36-42. 2004 - Op zoek naar Kurt Wallander in Ystad en Skåne, in Nordic, najaar 2004, 42-45. - Regina Blein, 4 jaar, in: Tijenk, Christel, Weeggehaald. Joodse kinderen en het kamp Vught, Vught 2004, 23. - De ´Duplex Dei Cognito´ bij Calvijn en haar nawerking in de latere theologie van Kuyper en Noordmans. Een positionerend en vergelijkend onderzoek, manuscript ThUKampen 2004 2005 - Noord-Europese boeken in andere talen, in Nordic, voorjaar 2005, 61. - Dag Hammarskjöld: ´Kwaliteit´ is de enige eis die de ´elite´ onderscheidt van de massa, in: Nordic, zomer 2005, 52-53. - Niederlande: Initiativen im Bibliothekssommer, in: BuB Forum Bibliothek und Information, 57. Jahrg. Nr. 10, Oktober 2005, 674. - Foto´s van joodse Hardenbergers, in: Gritter, Roel, Sporen van joods verleden. Een wandeling door het centrum van Hardenberg in 1942, Hardenberg 2005 - Het satirische lijden: Günter Brandorff in gesprek met Arto Paasilinna, in: De Leeswolf nr. 4, mei 2005, 306-307. - Goed en kwaad: "Ik hou van het leven". Günter Brandorff in gesprek met Leena Lander, in: De Leeswolf nr. 5, juni 2005, 365-366. - Al@din weiß alles. Drei Jahre erfolgreicher Informationsdienst der niederländischen Bibliotheken, in: BuB Forum Bibliothek und Information, 57. Jahrg., Nr. 11/12, November/Dezember 2005, 780-781. - Günter Brandorff schrijft over de Joodse gemeente, de kille van Hardenberg, in: Heijink, G., e.a., Met onvergetelijke moed. Oorlog, Verzet en Bevrijding in N.O. Overijssel, Hardenberg 2005, 26-38. - Vier eeuwen Joods Denemarken, in: Nordic, najaar 2005, 4-6. 2006 - Estland. Het ´natuurlijke´ zuidoosten van Estland biedt tal van uitdagingen, in: Nordic, voorjaar 2006, 49-54. - Die "Menschenbibliothek". Ein Ort der Begegnung und des offenen Dialogs, in: BN Bibliotheksnachrichten des österreichischen Bibliothekswerks, 58. Jahrg. Nr. 2-2006, 198-201. - Konzept gegen kulturellen und sozialen Kahlschlag. Das "Kulturhus" kommt von Skandinavien in die Niederlande, in: BuB Forum Bibliothek und Information, 58. Jahrg., September 2006, 633-635. - "... en niet vergeten"! Ontwikkelingen en tendensen van de geschiedenis van herdenken, herinneren en historisch onderzoek van de verdwenen joodse mediene in Schleswig-Holstein, manuscript ThUKampen 2006 - Regina Blein, 4 jaar, in: Göbel, Esther en Muntinga-van der Zwaan, Marjolijn, Spelen achter prikkeldraad. Creativiteit van kinderen in kampen en tijdens onderduik, Vught 2006, 45. - Overzicht van relevante literatuur ten behoeve van een doctoraalscriptie. Waarin een biografische kijk op de Duitse theoloog Martin RADE wordt geworpen: Onderzoek van biografisch materiaal rond Martin Rade in het kader van de "Schleswigse kwestie", manuscript ThUKampen 2006 - Biografie als genre in het (kerk)historisch onderzoek. Een overzicht van de ontwikkeling van de moderne historische biografie, manuscript ThUKampen 2006 - In het spoor van de Saga´s, in: Nordic, Winter 2006, 26-29. 2007 - Dooyeweerd, Herman, niederländischer Rechtsgelehrter und Philosoph, in: BBKL Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, Band 28 (2007) Spalten 463-472 (sedert / seit Oktober 2006 im Internet) - Sloan, William Gibsen, Evangelist und Erweckungsprediger in Schottland, Orkney, Shetland und den Färöer, in: BBKL Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, Band 28 (2007) Spalten 1450-1453 (sedert / seit September 2006 im Internet) - Gezelius d. J., Johannes, Textanmerkungen und Literaturergänzungen, in: BBKL Band XV (1999) Spalten 655-658 (sedert / seit september 2007 im Internet) - Die Wiederentdeckung traditioneller Schifffahrt in Estland. Alte Traditionen auf moderne Weise genutzt, in: Deutsche Schifffahrt 1.2007 (Mai 2007), 5-8. - Recensie van ´Handbuch für individuelles Reisen in Estland´, in: Nordic, Winter 2007, 34. 2008 2009 2010 - Joodese burgers in Hardenberg, (verslag leerhuis G. Brandorff door R. Bouwers), in: Kerkklank (maandblad van de Protestantse gemeente Hardenberg-Heemse), Jg. 21, nr. 6, febr. 2010 - Luther en de Nederlanden,(verslag leerhuis) in: Kerkklank (maandblad van de Protestantse gemeente Hardenberg-Heemse), Jg. 21, nr. 8, april 2010. - Recensie van 'Johannes Bosch. Van boerenzoon tot priester op Schokland', in: Tijdschrift voor Nederlandse Kergeschiedenis, Jg. 13 nr. 4, dec. 2010, 166-267. - Recensie van 'De abtenkroniek van Aduard', in: Tijdschrift voor Nederlandse Kergeschiedenis, Jg. 13 nr. 4, dec. 2010, 172-173. - Martin Rade's cuultuurprotestantse perceptie van het Duits-Deense conflict in Sleeswijk. De opstelling van een Duitse liberale theoloog in een concrete politieke situatie. Doctoraalscriptie kerkgeschiedenis, PThU Kampen (2010) 2011 - De Remonstrantie 400 jaar. Een 17e eeuws drama: het duel tussen rekkelijk en presisie en de gevolgen, (verslag VOTO leerhuis) in: Kerkklank (maandblad van de Protestantse gemeente Hardenberg-Heemse) Jg. 22 nr.5, jan. 2011, 26-27. - Literatuur VOTO-leerhuis over Arminius en de Remonstranten op 30-11-2011, in: Kerkklank (maandblad van de Protestantse gemeente Hardenberg-Heemse) Jg. 22 nr. 9, mei 2011, 23. - VOTO-leerhuis, 18-01-2011:William Sloan: fouding father en voorman van de Brethren op de Schotse eilanden en van de Brødre op de Færøer, in: Kerkklank (maandblad van de Protestantse gemeente Hardenberg-Heemse), Jg. 22, nr. 7, maart 2011, 26-27. - Hardenberg - Joodse begraafplaats 'Mulopaadje', website Stichting Dodenakkers.nl , 19-04-2011. (http://www.dodenakkers.nl/begraafplaatsen/overijssel/672-hardenberg-mulo.html) - Schokland - De protestantse en de rooms-katholieke begraafplaatsen op het voormalige eiland Schokland. De doden moesten achter blijven… website Stichting Dodenakkers.nl , 01-09-2011. (http://www.dodenakkers.nl/begraafplaatsen/flevoland/712-schokland-de-protestantse-en-de-rooms- katholieke-begraafplaatsen-op-het-voormalige-eiland.html) - Dalfsen - De Israelitische begraafplaats in het buurtschap Gerner, website Stichting Dodenakkers.nl, 30-10-2011. http://www.dodenakkers.nl/begraafplaatsen/overijssel/726-dalfsen-de-israelitische- begraafplaats-in-het-buurtschap-gerner.html - Wonen, werken en leven in Hardenberg. Een kijkje van boven door de jaren heen. Uitgeverij Boekwinkel Heinink, Denekamp (2011), ISBN 978-90-815907-4-7 2012 - Een samenvatting van de VOTO-avond op 17 oktober 2012 over het Boeddhisme, in: Kerkklank (maandblad van de Protestantse gemeente Hardenberg-Heemse), Jg. 24, nr. 4, december 2012, 19-20. 2013 - Harms, Hans Heinrich, Evangelisch-Lutherischer Theologe, Pastor u. Bischof, in: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL) Band 35 (2014), (sedert/seit Januar 2013 im Internet) - Martin Rade's cuultuurprotestantse perceptie van het Duits-Deense conflict in Sleeswijk. De opstelling van een Duitse liberale theoloog in een concrete politieke situatie. Grin Verlag, München (2013), ISBN 978-3-656-36026-1E-Mail: brandorff[a]hetnet.nl

Lexikonbeiträge:

Band XXVIII (2007) Spalten 463-472 Dooyeweerd, Hermann (1894-1977)
Band XXXV (2014) Spalten 618-623 Harms, Hans Heinrich (1914-2006)
Band XXVIII (2007) Spalten 1449-1453 Sloan, William Gibson (1838-1914)